Варненската околия предупреждава за фалшиви лотарийни билети – 2 юни 1891 г.

В първите десетилетия на Третата българска държава също е имало финансови измами. В началото на последното десетилетие на XIX век се е появила измамата с фалшиви лотарийни билети. Търговците на тези билети убеждавали жертвите си, че купувачът може да ги върне в БнБ и да получи обратно парите си. Ето какво съобщават от Варненското околийско управление във „Варненски общински вестник“ от 7 юни 1891 година:

„Обявление №3926

Гр. Варна, 2 Юний 1891 год.

Варненското Градско Околийско Управление, вследствие едно Окръжно предписание от Г-на Варненский Окр. Управител, под №2888, от 20 истеклий Май, с настоящето си като известява, че агентите на разните контори, които кръстосват както из гр. Варна, така и из окръжението примамвали населението и му продавали лотарийни билети, като го убеждавали, че ако някои от продаваемите билети не спечели, то Българската народна Банка щяла да исплаща стойността им на притежателите, предупреждава всякога да се предпазва от купувание на подобни лотарийни билети, защото продавачите на такивато билети явно лъжът, с цел да се експлоатират простодушното население.

Българската Народна Банка неправи никакви исплащания на лотарийни билети, нито пък тия последните имат някаква ценност пред същата.

Варн. Град. Началник: Ж. Попов
Секретар: Н. И. Бакърджиев“.

ВАРНА новини