България сключи споразумение за визови облекчения с Еквадор

ВАРНА новини лого

Снимка: Министерство на външните работи.

България и Еквадор сключиха споразумение за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти, съобщиха от Министерството на външните работи.

Документът бе подписан от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев и посланика на Еквадор Мария дел Кармен Гонсалес Кабал.

„Това споразумение е позитивна стъпка в развитието на двустранните ни отношения“, заяви Георг Георгиев. Документът ще даде тласък за активизиране на традиционно добрия политическия диалог, както и на бизнес контактите между България и Еквадор. Посланик Гонсалес Кабал сподели, че страната й работи за улесняването на пътуването на гражданите си до Европа, като първата стъпка е направена през 2016 г. с подписване на търговско споразумение с ЕС. „Трудно е да правиш бизнес, когато не познаваш другата страна“, каза тя.

Споразумението между България и Еквадор предвижда притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти да бъдат освободени от изискването да притежават виза за краткосрочно пребиваване. Така те ще могат да влизат, излизат, преминават транзит или да пребивават за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни на територията на другата страна.

Споразумението създава предпоставки и за разгръщане на диалога в научно-техническата сфера, предвид споделената визия за научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, като основа за устойчив и динамичен икономически растеж.