Световен ден на безвъзмездното кръводаряване и Световен ден на донора отбелязваме днес

Ежегодно на 13 юни се отбелязват Световния ден на безвъзмездното кръводаряване и Световния ден на донора.

И двата се отбелязват за първи път през 2004 г. по инициатива на Световната здравна организация (СЗО), Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, Международното дружество за кръвопреливане и Международната федерация на организациите на кръводарителите.

Целта е да бъде осигурена безопасна кръв от доброволни кръводарители за медицински нужди.