ЕК започва обществена консултация относно нов план за действие в областта на цифровото образование

Европейската комисия дава началото на открита обществена консултация в целия ЕС относно предстоящия план за действие в областта на цифровото образование. Целта е опитът на Съюза в областта на образованието и обучението по време на кризата, породена от коронавируса, да бъде отразен в новия план.

„Поради пандемията от COVID-19 станахме свидетели на най-големите смущения в областта на образованието и обучението в най-новата история на Европа. 100 милиона учащи, преподаватели и служители в областта на образованието в целия свят бяха засегнати и много от тях се обърнаха към цифровото образование, за да продължат учебната година. За мнозина това бе първият път, когато използват изцяло цифрови технологии за преподаване и учене. С обществената консултация искаме да разберем целия този опит и да извлечем поуки от него. Всички ние сме част от тази дискусия — да работим заедно и да гарантираме, че новият план за действие в областта на цифровото образование ще проправи пътя за наистина приобщаващо и висококачествено цифрово образование в Европа“, заяви комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Пандемията доведе до повсеместно затваряне на училища и университети и преминаване към дистанционно и онлайн обучение с използване на цифрови технологии в огромен и безпрецедентен мащаб. Консултацията ще помогне за извличане на поуки и резултатите от нея ще бъдат използвани при изготвянето на предложенията в плана за действие, който ще е от ключово значение в периода на възстановяване от последиците от COVID-19.

обществена консултация има за цел да се съберат коментари и предложения от всички граждани, институции и организации от публичния и частния сектор, които желаят да споделят своето мнение и опит по отношение на безпрецедентната криза и своята визия за цифровото образование в Европа. Консултацията ще продължи до 4 септември. Процесът ще бъде допълнен от поредица от онлайн информационни прояви през лятото, за да се съберат още мнения относно опита с цифровото образование по време на предизвиканата от COVID-19 криза.