Опростиха таксите за детски градини и ясли през карантината във Варна

детски градини

Родителите, чиито деца не посещават ясла или детска градина по време на извънредната епидемична обстановка, ще бъдат освободени от плащане на такса. Това предложение на кмета на Варна Иван Портних беше одобрено днес с пълно единодушие от членовете на ПК „Финанси и бюджет“ към Общинския съвет. Целта е да се облекчат финансово родителите, които ще задържат децата си вкъщи.

Според Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна месечната такса за целодневните ясли и детски градини е до 48 лв. От тях 20 лв. са постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца, и 28 лв. – диференцирана, съобразно посещаемостта.

По време на извънредната епидемична обстановка постоянната такса ще отпадне. Малчуганите, които през този период ходят на градина, ще плащат 48 лв. месечно, като тази сума ще се разпределя пропорционално на посещаемостта.

Съветниците решиха още децата, завършили подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас, да плащат същата сума като другите малчугани. Вместо 100 лв., каквато е таксата за бъдещите първокласници през лятото, техните родители ще дължат по 48 лв. месечно.

Иван Стоев

Сподели: