Варненци са сред най-дълголетните в България

Варненци са сред най-дълголетните в България. Това показват данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 74.9 години. Област Варна, заедно с областите София (столица) (76.7) и Кърджали (76.7), Благоевград (76.1) и Смолян (75.8 години), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Сливен (72.8) и Враца (72.8 години).

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.5 години, докато при жените е с 6.6 години по-висока – 79.1 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.

За периода между 2009 и 2019 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 1.9 години, съответно с 2.1 години при мъжете и с 1.7 години при жените.

Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периодите 2007 – 2009 г., 2013 – 2015 г. и 2014 – 2016 г. – 7.0 години, а най-малка в периода 2010 – 2012 г. – 6.3 години в полза на жените.

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 75.8 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) тя се увеличава с 0.3 години.

Сподели: