Задължават варненци да сложат отличителен знак на кучетата си – 23 юни 1893 г.

Рисунка на куче

Днес сме свикнали с идеята, че животните също имат своите права и дори често изпадаме в крайности. В края на XIX век обаче нещата са стоели по коренно различен начин.

На 23 юни 1893 година варненското общинско управление обявява, че ще започне избиване на уличните кучета и призовава собствениците да сложат отличителни знаци на своите животни. Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 2 юли 1893 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ

№ 4615

Гр. Варна 23 Юний 1893 год.

Варненското Градско-Общинско Управление известява за всеобщо знание, че от 28 того ще почне във Варна тровенето на безстопанскщите кучета, то всеки гражданин имеющи луксозно или друго куче треба да окачи на такивато огърлица без какъвто знак ще бъдат отравяни.

За кмет: Г. Ив. Ноев.

Секретар: Мутафов“.

ВАРНА новини

Четете още: Кметът Жеко Жеков задължава варненци да вържат кучетата си – 12 юни 1898 г.

Сподели: