Забраняват увреждането на дървета във Варна – 25 юни 1925 г.

Рисунка на дърво

През юни 1925 година кметът Стоянов забелязва, че често липовите дръвчета в града са увреждани от жители и гости на града.

Под предлог, че прави опити да защити липите, той издава специална заповед, с която забранява увреждането на всички дървета в града и призовава варненци да доносничат в случай, че забележат нередност.

Заповедта е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 30 юни 1925 година:

„ЗАПОВЕД № 18

гр. Варна, 25 Юний 1925 година

Пред вид на това, че от ред години липовите дръвчета из улиците на града, през време на цъфтенето им, се повреждат най-безмилостно от злосторни деца, па и от по-възрастни лица, то за да се запазят тия тъй хубави дръвчета от повреди,

Заповедвам,

Строго забраняван брането на цветове без позволение, чупенето ва клончета и нанисанието на каквато и да било повреждания на дръвчетата липови, и др. насадени по улиците и алеите на града. На нарушителите ще се съставят актове и глобяват до 500 лева.

Умоляват се полицейските и др. власти в града да следят за точното изпълнение ва заповедта ми, като против нарушителите ѝ да съставят актове и ги изпращат в общината. Също умоляват се и самите граждани, най-вече тия от тех, които имат пред къщите си дръвчета, да съдействуват на общината в действията и за опазване на тия дръвчета, като за всеко забелязано от тех бране на цвета, чупене на клончета и пр. съобщават на най-близкия полицейски стражар или общински пазач, за залавяне злосторника.

Кметъ: П. Стоянов“.

ВАРНА новини

Сподели: