Извозват опасните отпадъци от „Младост“

Опасни отпадъци

Поредна кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата в „Младост“.

Днес, от 9 часа до 12:45 часа, на паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138 ще има мобилен пункт за безвъзмездно обезвреждане, съобщиха от района.

Видовете отпадъци, които гражданите могат да предават, са: лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

Сподели: