Няма да демонтират беседки от детските площадки във Варна

ВАРНА новини лого

Постоянната комисия „Благоустройство и комунална дейност“ разгледа искания от Стела Николова – общински съветник от „Демократична България“ относно демонтиране и отстраняване на беседка от детска площадка.

Началникът на отдел „Общинска инфраструктура“ към Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ инж. Тихомир Тимов заяви, че от дирекцията са отговорили на жалбоподателя. Въпросната беседка е въведена в експлоатация по проект. Съгласно наредбата и че площадката е предвидена за деца, а самата беседка е неин задължителен елемент. По негови думи опазването на реда е въпрос на контролните органи.

Инж. Тимов изтъкна че проектът за детската площадка е изпълнен и за него има съответната документация. Това означава, че не може да се премахне само част от нея без изготвянето на нов проект.

Общинските съветници от комисията не подкрепиха желанието на г-жа Николова да бъде премахната изградена с европейски средства инфраструктура. Техният мотив беше, че работата на общинските съветници е да спомагат да изграждат инфраструктура във Варна, а не да я разрушават.

По думите на инж. Тимов всички новоизградени площадки са изградени върху вече съществуващи.

ВАРНА новини