Удължават срока за издаване на разрешителни на тютюнопродавачите – 30 юни 1932 г.

Заповед от 30 юни 1932 година

На 30 юни 1932 година удължават срока за издаване на разрешително за продажбата на тютюни. Заповедта на заместник-кмета С. Георгиев е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 30 юни 1932 година:

„Заповед №61

Гр. Варна, 30 юни 1932 година

Пред вид на това, че срока за издаване на патенти, абонаменти и др. изтича, а много от питиепродавците и тютюнопродавците не са успели да се снабдят с такива, то

Заповедвам:

Да се продължи срока за издаване на патенти до 10 т.г.

Този срок е последен и се дава само за снабдяване с патенти, абонаменти и др., а не и за старите патенти, които след 30 юни 1932 г. се считат анолирани.

На настоящата ми заповед да се даде най-широка гласност.

Зам. Кмет: С. Георгиев

Вярно,

При Варнен. Градско Общ. Управление
Секретар: К. М. Дюлгеров“.

ВАРНА новини

Сподели: