Община Варна ще подкрепи регистъра за недвижимото културно наследство

ВАРНА новини лого

Община Варна ще подкрепи развитието на регистъра за недвижимо културно наследство, чрез възможностите на фонд „Култура“. Това обяви Виктор Бузев, главен архитект на общината, по време на представянето на  платформата https://www.varnaheritage.com/.

Сайтът съдържа графична, документална, историческа и географска информация за всички сгради, недвижими културни ценности в морския град. В него са отбелязани още актуалният юридически статут на сградата, видът и категорията на обекта на културно наследство, както карта с точното географско разположение. Проектът е направен безвъзмездно и бе представен днес от един от авторите – арх. Ирина Рачева.

За основа на регистъра е използвано изследване, извършено през 2015 г., по обществена поръчка на Община Варна за актуализиране на цялостния списък с недвижимо културно наследство на града. Тогава събрахме по-голямата част от архивната информация, направихме подробно изследване на всички сгради, обясни арх. Рачева. Данните са актуализирани към 2020 година и допълнени с актуално фотозаснемане и материали. Съдържанието на сайта е общественодостъпно и не съдържа чувствителна информация, като планове на сгради, имена на собственици и кадастрални номера.