Привикват всички земеделци от Варненско – 2 юли 1901 г.

На 2 юли 1901 година помощник кметът Т. Живков привиква всички земеделци от варненско. Идеята е да участват в комисия, която да определи техните данъци. Целият текст е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 10 юли 1901 година:

„Обявление.

Приканват се всичките земеделци, които имат земи във Варненското землище подлежащи на облагание с поземлен данък, да се съберат на 8 юлий в Общинското управление и да изберат лица, които да ги представляват и да участват в комисията при разпределяне между даноплатците облога от поземелния данък, който градът или селото ще има да плати за настоящата 1901 година.

Гр. Варна 2 юлий 1901 год.
П.-кмет: Т. Живков“.

ВАРНА новини