Тодор Балабанов: Предложенията за промени в ОбС – Варна трябва да бъдат мотивирани и да се спазва закона

ВрК "Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Варна"

Когато се входират предложения в правилника на ОбС е редно вносителите да са запознати със самия правилник. С тези думи общинският съветник Марица Гърдева отговори на предложението на Николай Капитанов от „Демократична България“ за промяна в правилника на общински съвет.

„Входираните предложения не са били в необходимия срок на сайта на ОбС и няма как да бъдат разглеждани, защото трябва да бъдат там 15 или 30-дневен срок в зависимост от тяхното значение.

„Входирайте ги по необходимия ред, да си престоят на сайта на ОбС и след това да могат да бъдат обсъждани“.

По нейни думи в предложението се нарушава правото на общинските съветници да предлагат, избират и да бъдат избирани.

„Ако някой се чувства компетентен, значи мястото му не е в този съвет и му трябват 5 дни, за да му напишат думичките, които да изчете тук. Нека да си спазваме правилника, и закона. Нека подобни предложения да стоят на сайта на ОбС, да минат общественото обсъждане и след това да ги гледаме в зала“, каза още Марица Гърдева.

Председателят на ОбС Тодор Балабанов заяви, че това е втория случай на подобно предложение, което не е внесено по правилната процедура.

„Предложенията първо трябва да бъдат мотивирани. На следващо място те трябва да стоят на сайта.

Процедурно няма да коментирам повече по същество. Смятам, че не трябва да се разглежда това предложение на тази комисия. Ще предложа да се върне, да се окомплектова и след това ако отговаря на законовите изисквания“, каза още Балабанов.

Както стана ясно от дебатите входираното предложение било без необходимите мотиви и е касаело избора на заместник-председател на общинския съвет и удължаване на сроковете за уведомявамането на членовене на комисията.

Общинските съветници от ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Варна“ взеха също решения за преобразуването на ПК „Правна комисия“ във ВрК „Правна комисията“ и излъчване на сесиите на ОбС през официалния сайт на съвета.

ВАРНА новини