Защо братята и сестрите се бият?

ВАРНА новини лого

Големият брат пази играчките си и не ги дава на по-малкия, който обаче неистово ги дърпа. И ето ти първата война. Децата са егоцентрични, а не злонамерени. Това е в тяхната природата в тази по-ранна детска възраст. Това е и причината да не желаят да споделят играчките си. След като достигнат училищна възраст, възрастта на справедливостта, всичко ще се измерва като въпрос кой е прав или кое е справедливо.

Харесва ли ни или не, да се бият братята и сестрите е обичайно. Или поне да се опитват. За нас родителите това е много смутително и разочароващо и да се справим с този проблем ни коства много енергия.

Много различни фактори могат да накарат братята и сестрите да прибягват до физическа саморазправа едни с други. Повечето братя и сестри изпитват известна степен на ревност или конкуренция и това може да избухне в спорове и кавги. Но други фактори също могат да повлияят на това колко често се бият децата и колко тежки са битките.

Естествено е променливите нужди, тревоги и идентичността на всяко дете да влияят върху това как те се отнасят един към друг. Както споменах, естествено и нормално е малките деца да бранят играчките си. Децата в училищна възраст често имат силна концепция за справедливост и равенство, така че може би не разбират защо братя и сестри от други възрасти се третират различно или се имат чувството сякаш друго дете получава преференциално отношение. Всички тези разлики могат да повлияят на начина, по който децата се бият помежду си.

Индивидуалните особености на всяко дете също оказват влияние за способността то да се разбира с другите. Настроенито и способността да се приспособява, уникалните личностни характеристики играят роля за това. Съперничеството често прераства в системен тормоз и насилие.

Съперничеството на братята и насилието между тях са различни. Споровете, завистта, нежеланието за споделяне и конкуренцията са нормално поведение за сиблингите. Вместо случаен инцидент, злоупотребата е повтарящ се модел, при който едни братя и сестри поемат ролята на агресор към друг, който постоянно се чувства безсилен. Често се характеризира с тормоз. Обикновено по-голямото дете доминира над по-малкото. За разлика от съперничеството, мотивът е да се установи превъзходство или да предизвика страх. Намерението и степента на тежест, дисбаланс на мощността и елемент на виктимизация са всички фактори, които трябва да се вземат предвид.

Емоционалната война между братя и сестри е често срещана, но е трудна за изследване. Тя включва епитети, омаловажаване, дразнене, срам, заплахи, сплашване, фалшиви обвинения, провокации и унищожаване на вещите на другия. Детето може да използва манипулативни тактики, да приема ролята на жертвата, да си служи с измама, заплахи или измама, за да се възползва и да спечели предимство пред по-малко дете.

Физическата злоупотреба е умишленото намерение да причини физическо нараняване или нараняване. Тя включва грубо и насилствено поведение, прищипване, задушаване, ухапване, плесване, гъделичкане, дърпане на коса, физическо сдържане (като приковаване), блъскане и други.

Неподходящата родителска дисциплина или неефективните опити да се отговори на съперничество или злоупотреба могат да засилят проблема поради липсата на последици или чрез насочване към едно дете. Когато родителството е токсично, например когато е прекалено строго или злоупотребяващо, извършителят често отдава яростта си на по-младия брат и сестра.

Несъмнено има много различни темпераменти и общите правила имат своите изключения.

Въпреки това, като се имат предвид общите нужди, родителите могат да разберат, че не става въпрос само за капризи или лошо възпитание, а това е част от процеса на нормаленото развитие на децата. Най-доброто, което родителите могат да направят за децата си, е да ги научат да разрешават конфликтите по по-адекватен начин. Когато родителите налагат своите възгледи и се застъпват за тях, децата учат, че не могат да го направят сами, и се научават да апелират към другите за помощ в разрешаване на конфликтите. От друга страна, когато родителите се оттеглят и оставят децата си да работят, въпреки че това изглежда нежелателно, тогава детето ще трябва да развие уменията си, за да види как сами да решават нещата. Не е ли това, което животът ни представя всеки ден, когато сме възрастни?!

От Puls.bg