Съветът на ректорите на висшите училища в България е с ново ръководство

ВАРНА новини лого

Днес (07.07.2020 г.) в София се проведе Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в РБългария (СРВУРБ). Отчетът на действащото до момента ръководство, под председателството на проф. д-р Любен Тотев, се прие без забележки. Новият председател на съвета на ректорите е проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. Това съобщи в социалните мрежи ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. 

Проф. Станимиров е избран за председател на Контролния съвет на сдружението.

„За първи път Икономически университет – Варна е представен в органите на управление на СВУРБ. Благодаря на колегите ректори, че ми гласуваха доверие и ме избраха за председател на Контролния съвет на сдружението!

Желая успех на новото ръководство на този важен консултативен орган и кураж да подпомага експертно разработваните политики и стратегии в областта на висшето образование в страната“, написа ректорът на ИУ – Варна.