ЕС започва консултация относно бъдещeто на политиката за Арктика

Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност съвместно започнаха обществена консултация относно бъдещето на политиката на Европейския съюз за Арктика. Консултацията ще даде начало на широк дебат за политиката на ЕС за Арктика в условията на нови предизвикателства и възможности, както и за амбициите на ЕС в рамките на Европейския зелен пакт. Консултацията има за цел да събере отзиви за силните и слабите страни на съществуващата политика с оглед на евентуално изготвяне на актуализиран подход.

Консултацията ще спомогне:

I) да се преразгледа ролята на ЕС във въпросите, свързани с Арктика;

II) да се актуализират трите приоритета от настоящото Съвместно съобщение за интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика и действията по него; 

III) да се очертаят евентуални нови области на политиката, които да бъдат разработени.

Основните цели за региона са борбата с изменението на климата и неговото въздействие, както и опазването на околната среда. Друг приоритет за ЕС е насърчаването на устойчивото развитие в Арктика в полза на живеещите там, включително коренното население. За тази цел е необходимо непрекъснато да усъвършенстваме познанията си за извършващите се промени в Арктическия регион, както и да набележим устойчиви решения. В основата на подхода на ЕС към Арктика са науката, иновациите и силната подкрепа за многостранното сътрудничество.