Търсят квартиродатели за ученичките от девическата гимназия – 21 юли 1898 г.

В края на юли 1898 г. от Държавната девическа гимназия „Мария Луиза“ заявяват, че техните възпитанички ще отсядат само в одобрени за целта квартири. От дирекцията осведомяват, че всеки, който иска да даде квартира трябва да заяви това в срок и да даде подробности за битовите условия.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 25 юли 1898 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ №632

Понеже, съгласно с правилника за ученическите квартири за напред външни ученички ще се приемат, само ако живеят в квартири, одобрени от Дирекцията на гимназията, поканват се:

1. Всички жители на града, които желаят да имат у себе си ученички на квартира през идущата учебна 1898,99 година, да заявят за това в дирекцията най-късно до 10 август, като обозначат в заявленията си: участъка, улицата и № на къщата, колко стаи, с каква големина и за колко ученички дават под наем, с храна, осветление, отопление и пранье ли или без тех, с каква последна плата в едина и другия случаи. Квартирите трябва да бъдат хигиенични, годни за живеене и занятие на учение. Да се осветляват и отопляват добре.

2. Заинтересуваните родители да се отнесат, направо или чрез свои представители в града, до дирекцията за указание и съвети относително квартирите. На тяхно расположение се държи списъка на одобрените квартири. Гр. Варна 21 Юлий 1898 г.

От Дирекцията“.

ВАРНА новини