РИОСВ – Варна и община Аксаково провериха сигнал за замърсяване с излезли от употреба гуми

РИОСВ сграда

В РИОСВ – Варна е постъпил сигнал за изхвърлено голямо количество излезли от употреба гуми (ИУГ) в района на защитена местност „Побити камъни“.

Експерти от екоинспекцията незабавно извършиха съвместна проверка със служители на община Аксаково. На терен е констатирано нерегламентирано замърсяване с ИУГ и строителни отпадъци на площ не по-малка от 300 кв.м. на около 300 м от централния вход на ЗМ „Побити камъни“, съобщиха от РИОСВ.

Дадени са предписания на кмета на община Аксаково за предприемане на действия по почистване на допуснатото замърсяване.

За изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места Закона за управление на отпадъците предвижда глоба за физическите лица от 300 лв. до 1000 лв., а за юридическите лица имуществена санкция в размер от 1400 лв. до 4000 лв.

ВАРНА новини

Още новини за община Аксаково можете да намерите тук