Вода с повечко хлор пият във варненско село

РЗИ – Варна, установи отклонение по показател „остатъчен свободен хлор“ на проба от водата на с. Садово (община Аврен, област Варна) – 1,00 мг/л, при норма – 0,3 – 0,4 мг/л. и по показател „мирис“ – със значителни колебания.

Издадено е предписание до ръководителя на ЕТР при „ВиК Варна” ООД за привеждане на концентрацията на показател „остатъчен свободен хлор“ и „мирис“ в с. Садово в съответствие с максимални стойности и за провеждане на учестен мониторинг на питейната вода до стандартен резултат.