Кметът Жеков вкарва ред в търговията с птици във Варна – 27 август 1897 г.

ВАРНА новини лого

През лятото на 1897 година кметът Иван Жеков взема решение да ограничи търговията с птици на територията на Варна с оглед на хигиената. На 27 август той издава приказ, по силата на който определя площада до старата болница като единствено разрешено място за търговия с пернати домашни животни.

Приказът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 5 септември 1897 година:

„ПРИКАЗ
№277

Гр. Варна, 27 Август 1897 год.

Забелязал съм една голема част от продавачите на домашни птици: кокошки, гъски, пуйки и др. г. излагат за продан тия птици в праздното место около чешмата в Балък-Пазар до военний склад, при всичко, че за продаванието на подобни птици и разни съестни предмети внесени в града от околността, е определена пазарната площад при старата болница.

Като имам пред вид доста големите нечистотии, с каквито ежедневно бива препълнено казаното место от изверженията на поменатите птици; обстоятелството, че по маломернотта и положението си, което заема в центъра на града това место, то не може да послужи за пазарна площад, за каквато казаните продавачи го употребяват, На основание чл. 88 п. 18 от „Закона за Градските Общини“

Постанових:

I. Строго забранявам продаванието домашни птици: патки, кокошки, птици и др. т. в мястото около чешмата при „Балкъ-Пазар“, 1-й участък, както и всякъзе другаде из града, освен на Пазарната площад при старата болница.

II. Нарушителите на тая ми распоредба ще се наказват с глоба до 25 лева.

и III. Испълнението настоящий ми приказ възлагам на общинските санитарни пристави и надлежните полицейски чинове.

Кмет: Жеко Ив. Жеков“.

ВАРНА новини