80 г. от подписването на Крайовската спогодба

Българските войски влизат в Добруджа

Снимка БНР

Днес се навършват 80 г. .одписването на Крайовския договор, по силата на който Южна Добруджа е върната в пределите на България, след десетилетията на румънска окупация.

Историците определят договора в Крайова от 7 септември 1940 г. като огромен успех на българската дипломация, защото България си връща по мирен път своя изконна земя. Според някои съвременни политици, този договор е „Второто Съединение на България”.

Условията на спогодбата налагат на Кралство Румъния да върне на Царство България територията на Южна Добруджа („Cadrilater“, рум.) с размер 7 565 km², а също така и да се осъществи обмен на населението от Северна и Южна Добруджа. На 19 август 1940 г. протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Румънската страна се стреми да направи възможно най-малки отстъпки, но в крайна сметка на нея ѝ се налага да върне южната част на Добруджа на Царство България.

88 000 румънци, заселени от румънските власти след края на Междусъюзническата война през 1913 г., когато територията на Добруджа е окупирана от Румъния, са принудени да напуснат и да се преселят на север. 68 000 българи от северната част се преселват на юг. Румънските власти им разрешават да се преселят единствено с това, което са можели да носят, и със своите стада. Оземлени са със земята, която румънските власти са отнели от другите българи в полза на румънските заселници още в първото десетилетие на окупацията – системата „triime“. Действителните имоти на българите от Северна Добруджа остават като „компенсация“ на румънските поземлени имоти, създадени в Южна Добруджа.

Българската войска влиза в пределите на Южна Добруджа във времето от 21 септември до 1 октомври 1940 г.

БНР