График за обслужване на съдовете за смет в Община Ветрино за м. септември

Община Ветрино

От общинска администрация Ветрино обявиха във фейбук, за сведение на гражданите, по какъв график ще се обслужват съдовете за смет в населените места през месец септември 2020 година.

ВАРНА новини

Още новини за община Ветрино може да намерите тук