Mepки за справяне със замърсяването и изменението на климата в Европа ще подобри здравето и благосъстоянието

Заболеваемостта в европейските страни може в значителна степен да се обясни със замърсяването на околната среда в резултат на човешката дейност, се казва в новия доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕЕА) „Здрава околна среда, здрав живот: как околната среда въздейства върху здравето и благосъстоянието в Европа“.

В доклада, който се основава главно на данни от Световната здравна организация за причините за смъртността и заболяванията, се подчертава, че качеството на европейската околна среда е важен определящ фактор за нашето здраве и благосъстояние. Показано е, че социалните лишения, вредните за здравето практики и променящата се демография в Европа оказват въздействие върху състоянието на околната среда, като проблемите са най-сериозни за най-уязвимите лица.

Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, въздействията на изменението на климата, например горещините, и излагането на опасни химикали, са причина за влошено здраве в Европа. Околната среда с ниско качество е довела до 13% от смъртните случаи.

Подобряването на здравето и благосъстоянието на гражданите на Съюза е по-важно от всякога, като в момента вниманието е насочено върху борбата с пандемията от COVID-19. Пандемията дава ярък пример за сложните връзки между околната среда, социалните системи и нашето здраве.