Дистанционно обучение и за детските градини

Детски градини.

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Депутатите регламентираха дистанционна форма на обучение по време на извънредни обстоятелства и за децата в детските градини, освен за учениците. Това стана с приетото предложение на Милена Дамянова от ГЕРБ и група народни представители, направено между първо и второ четене на промените в Закона за предучилищното и училищното образование.

„За“ предложението гласуваха общо 121 народни представители, от които 109 „за“, без против, 12 се въздържаха.

„Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите“, предвижда приетата разпоредба.

В хода на дебата Ерол Мехмед от ДПС заяви, че ще се въздържат при гласуването предвид възрастта на децата в детските градини. „Въвеждаме с този текст дистанционна форма и в детските градини“, заяви Мехмед и посочи, че досега такава възможност е била дискутирана единствено за учениците. По думите му липсва обществен консенсус за направеното предложение, тъй като такъв дебат не е извършен.

Милена Дамянова заяви, че философията на законопроекта е да дава повече възможности за децата и посочи, че това предложение е било направено от директори на детски градини, които по време на извънредното положение са реализирали такива проекти за дистанционна форма на обучение в детските градини. Тя обясни, че това предложение дава възможност, ако е възможно – учителите да подпомагат обучението на децата. По думите й тези детски градини, които не могат да го направят, нямат задължение.

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че взаимодействието на децата с електронни устройства е до половин час. По думите му това не е задължително и се регламентира като аварийна и компенсаторна алтернатива.

„Ние наистина имаме дебат за ползването на устройства. Има проучвания, които казват, че децата средно взаимодействат с електронни устройства над четири часа“, посочи министърът и уточни, че изследванията в областта на невробиологията са категорични, че електронните устройства имат негативно въздействие върху интелектуалното развитие на децата. Ние по-скоро трябва да призовем родителите да ограничат достъпа на децата до устройства, каза Вълчев и уточни, че се ангажират да организират и такъв дебат. По думите му тук става въпрос за половин час ефективно педагогическо взаимодействие, а не безразборно гледане на телевизор или друго електронно устройство.

С приетите промени се регламентира дистанционната форма на обучение за ученици при извънредни обстоятелства и в случаите, когато присъственият образователен процес в училището е преустановен.

Текстовете регламентират възможността за дистанционно обучение по избор на ученика, след заповед на директора на училището, но за не повече от 30 учебни дни по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ.

Предвижда се възможност за дистанционно обучение и при непреустановен процес на обучение в училище за повече от 30 дни, когато е поставен под риск живота и здравето на ученика или на негови близки, с които той живее на един адрес.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване, предвиждат приетите разпоредби. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда, гласят приетите текстове.

dir.bg