Район „Приморски“ организира поход в събота за Европейската седмица на мобилността

Европейската седмицата на мобилността

Министерство на околната среда и водите, (МОСВ), в качеството си на национален координатор съвместно с българските общини, всяка година организира кампания „Европейска седмица на мобилността“, свързана с провеждане на инициативи за устойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и здравословни проблеми.

В тази връзка Район „Приморски“ – община Варна организира поход по екопътека „Виница – Кичево“на 19.09.2020 г.

Начало: 9 ч. – 19 септември 2020 г. – събота

Начална точка: Обръщача на автобус №31

Желаещите да участват е необходимо да спазват всички мерки срещу разпространението на коронавирус – COVID-19.

За допълнителна информация: 0885 891 105.