Привикват длъжниците във Варна – 17 септември 1894 г.

Монета от Княжество България

Снимка: stz24.com

На 17 септември 1894 год. от община Варна привикват данъкоплатците, за да им връчат листове с несъбраните данъци и такси за периода от 1878 – 1891 година.

Данъкоплатците, които не се явят в срок и не обжалват навреме, е трябвало да заплатят всичко, записано в данъчните листи.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 20 септември 1894 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ

№7797

Гр. Варна, 17 Септемврий 1894 год.

Обявява се на даноплатците от гр. Варна да дойдат в Общ. Управление и си получат данъчните листове за дължимите им от 1878 – 91 години държавни недобори и даявят в окръжното Управление, ако неправилно се искат от тех тия недобори, непременно до 8-й идущий Октомвр. н. г.

Ония от даноплатците, които не направят това до тоя срок, после истичанието на който никакви оплаквания по недоборите не ще се приемат, ще се считат за правилно обложени с записаните върху тех сумми и последните ще бъдат събрани от тех съгласно закона“.

ВАРНА новини