Предвиждат се по-строги изисквания към етикирането на храни с имитиращи продукти

ВАРНА новини лого

По-строги изисквания към етикетирането и предлагането на храни, в които са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Това предвижда нов проект на наредба, който е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите, съобщават от ресорното ведомство.

С предложените изменения се въвежда изискването върху етикета на продукт или за приготвена храна, съдържащи имитиращ продукт, това да бъде изрично посочено. В случай, че храната не е опакована предварително, информацията за вложения имитиращ продукт трябва да бъде налична на мястото на продажбата или предлагането му.

С новия проект се прецизират въведените в Наредбата през 2018 г. национални мерки за предоставянето на информация за храните по отношение имитиращите продукти. Целта е да се защити правото на информиран избор на потребителите и предотвратяването на измами.

Имитиращите продукти трябва да се предлагат в обектите за търговия с храни, предварително опаковани от производителя. Те трябва да са поставени и на отделни щандове или на обособени за целта места, различни от тези, на които се предлагат млечните продукти и да са ясно обозначени с надпис „Имитиращи продукти“.

С прилагането на нормативния акт ще се постигне подобряване качеството на млечните продукти и предоставяне на повече информация на потребителите. Друга цел на наредбата е да се защитят българските производители на сурово мляко и млечни продукти.