Обезопасяват заведенията във Варна – 21 септември 1891 г.

Рисунка на кръчма

На 21 септември 1891 година кметът Михаил Колони издава приказ, с който издава всички собственици на кръчми във Варна да обезопасят своите заведения. Повод за тези мерки е смъртен случай, настъпил в следствие на небрежност.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 5 октомври 1891 година:

„№239

Гр. Варна, 21 Септемврий 1891 год.

Кмета на града Варна като взех пред вид рапорта на Градско-Общинский Лекар, вх. №7658, с който ми донася, че на 19 того някой си работник от III-й участ., именуем Димитър, родом от с. Емерлер, Варненска околия, като помагал при спущението бурета в зимника през подемните врата на дюшемето в салона на питейното заведение на Варненский жител Х. Панако Карабатак, бил паднал с главата надолу в мазата, гдето и останал мъртав, за предпазвание в бъдеще от подобни нещастни случаи и въобще за ползата на общественното здравие, на основание чл. 88 п. 17 от закона за градските общини,

ПОСТАНОВИХ:

Ст. I. Всички притежатели на кръчми, у които има подемни на душемето врата да ги закрият непременно, като за в бъдеще строго се забранява правяние по кръчмите подобни врата.

Ст. II. Нарушителите на настоящий приказ ще се наказват съгласно чл. 96 от закона за градските общини;

Ст. III. Испълнението на тоя приказ възлагам на технич. Отделение при поверен. ми управление, което да следи строго за това.

Кмет: М. Колони“.

ВАРНА новини