ЕК представи нов план за действие за по-нататъшна подкрепа за митниците

Европейската комисия представи нов план за действие за митническия съюз, съдържащ редица мерки, с чиято помощ митниците в ЕС да станат „по-интелигентни“, по-новаторски и по-ефикасни през следващите четири години. С помощта на обявените мерки митническият съюз ще бъде подсилен като основен елемент на единния пазар. Те затвърждават и особено важната му роля за защита на приходите на ЕС и за опазване на сигурността, здравето и благополучието на гражданите и предприятията в Съюза.

В своите политически насоки председателят Фон дер Лайен обяви, че митническият съюз трябва да премине на следващото равнище, в частност чрез осигуряване на цялостен европейски подход към управлението на риска в митническата област, който спомага за упражняването на ефективен контрол от държавите – членки на ЕС. Представеният днес план за действие е предназначен точно за тази цел.

В представения план за действие се предвиждат редица инициативи в области като:

· Управление на риска

· Управление на електронната търговия

· Насърчаване на спазването на разпоредбите

· Митнически органи, които действат като едно цяло