Забраняват на месарите да разнасят месо на открито из Варна – 10 октомври 1900 г.

ВАРНА новини лого

На 10 октомври 1900 година от варненското общинско управление издават заповед, която  забранява на месарите да пренасят месо за продан на гръб или с каруца. Подобно логистично действие е разрешено единствено с отдредено за тази цел общинско превозно средство.

Наказанието, предвидено за тези, които си затварят очите пред заповедта, е било глоба от 50 лв.

Цялата заповед е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 10 октомври 1900 година:

„ЗАПОВЕД
№188

Гр. Варна, 10 Октомврий 1900 год.

Подписаний Кмет на гр. Варна, на основание чл. 64 от закона за градските общини,

Заповедвам:

I. Строго да се забрани за напред пренасянието на месо от салханите до касапските дюгени из града с открити кола, и на гърб, освен с отредените за тая цел общински покрити кола.

II. Против неиспълнителите настоящата ми заповед да се съставляват актове за наказанието им с глоба до 50 лева, съгласно чл. 72 от закона за градските общини, и

III. Испълнението на тая ми заповед възлагам на санитарните пристави при управлението ми и полицейските чинове.

За Кмет: Р. Бояджиев“.

ВАРНА новини