Общински съветници от ГЕРБ – Варна, започват серия от срещи в социални центрове и домове

ВАРНА новини лого

Общинските съветници от групата на ГЕРБ-Варна в местния парламент и членове на ПК „ Социални дейности и жилищна политика” подеха инициатива за посещения в социалните центрове и домове в града . Серията от срещи започна в Общностен център за деца с изпълнителен директор Даниела Биячева и ръководител на проекта, стартирал през 2015 г., Любомира Комитска. Те запознаха председателя на общинската комисия д-р Лидия Маринова, членовете й Йорданка Проданова и Милена Димова с условията, със своите постижения, видове услуги и грижи за 2230 потребители- деца и родителите им, за целия период.

Общинските съветници от ГЕРБ обсъдиха с ръководството на центъра влезлия в сила нов Закон за социалните услуги и очаквания да бъде приет Закон за личната помощ, както и конкретни проблеми. Проектът „ Общностен център за деца и семейства – Варна” се осъществява благодарение на община Варна, със средства на Европейския социален фонд и по програма „Развитие на човешките ресурси”. Той приключва до края на годината, но трябва да продължи и да има бъдеще, защото освен уникалната и добре поддържана база, центърът вече е припознат, утвърден като необходимост и деца, и родители със специални нужди и от уязвими групи сами отиват, за да ги получат.

Предлагат се ранна интервенция на уврежданията, психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители, индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, здравни консултации и др. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с улесняване на достъпа и процедурите при заявяване на нужда от личен асистент, необходимостта от изнесено звено към общинската дирекция „Социални дейности и жилищна политика”, което може и да е предвидено в очаквания нов Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги. 23 хиляди души в община Варна са нетрудоспособни поради едни или други заболявания в различна степен и се нуждаят от различни видове социални грижи.

Общинските съветници от ГЕРБ дадоха на Общностния център дарение –дезинфектанти, маски, ръкавици, във връзка с епидемичните мерки заради COVID.