Обявяват търг за доставка на храна за пожарните коне във Варна – 5 ноември 1896 г.

ВАРНА новини лого

На 5 ноември 1896 година кметът Жеко Жеков обявява, че във Варна ще се проведе търг за доставката на храна за пожарните и сметоносните коне в общината. Този, който даде най-добрата оферта, се задължава да осигури стока за срока от 365 дни.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 17 ноември 1896 година:

„Гр. Варна, 5 ноемврий, 1896 год.

13133. Варненското Градско-Общинско Управление обявява за знание на интересующите се, че на 2 Декемврий т.г. по 3 часа, след обед, ще се произведе в управлението му търг с явно малонаддавание за доставянието нуждното количество ярма за общинските коне (пожарни и сметоносни) за време от 1 Януарий 1897 год. до 1 Януарий 1898 г.

За правучастие в търга се изисква: свидетелство за честност и залог 450 лева;

Перетрожка ще се произведе на следующия ден в 5 часа след обед, а намаление 5% от последната цена се приема до 4 и 1/2 часа.

Поемните условия и описание качеството на ярмата, могат да се видят всеки присъствен ден в управлението на Общината, Отдел. финансово.

Кмет: Ж. Жеков“.

Андрей Андреев