Бюджетът на ЕС 2021 г. трябва да се съсредоточи върху смекчаването на последиците от пандемията, смятат евродепутати

Европейски парламент

Бюджетът на ЕС за следващата година – първият от периода на финансиране 2021-2027 г. – трябва да „насърчава справедлив, приобщаващ и устойчив растеж, създаване на висококачествени работни места с дългосрочен план за социално-икономическо сближаване“, посочват евродепутатите в проекторезолюцията си след гласуването в четвъртък.

Европейският парламент определи общото ниво на бюджета на ЕС за 2021 г. на малко под 182 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение с 15 милиарда евро в сравнение с предложението на Европейската комисия. Тези допълнителни повече от 14 милиарда евро ще бъдат добавени към 15-те водещи програми на ЕС, като с това ще бъдат стимулирани проекти, които да подкрепят млади хора, изследователи, здравни работници, предприемачи и много други граждани.

Други важни допълнения към бюджета за следващата година бяха гласувани в области като изменението на климата, енергетиката, дигиталната и транспортната взаимовръзка, малките и средни предприятия (МСП), туризма, сигурността, миграцията, основните права и дейности във връзка с външната политика. Членовете на ЕП също така целят за 2021 г. да бъде постигнато ниво на разходите за биологично разнообразие от 10% и ниво на разходите за борба с изменението на климата от 30%.

Резолюцията, придружаваща и отразяваща гласуването на финансовите средства, изготвена от главния докладчик за бюджета на Европейската комисия Пиер Ларутюру (С&Д, Франция) и докладчика за административния бюджет на другите институции Оливие Шастел (RENEW, Белгия), беше приета с 471 гласа „за“, срещу 102 гласа „против“ и 116 „въздържал се“.

След гласуването в пленарна зала, могат да започнат „помирителни” преговори със Съвета, с продължителност от 21 дни. Целта на тези преговори е да бъде постигнато споразумение между двете институции, за да може законодателството за бюджета за следващата година влезе в сила навреме. Очаква се бюджетът за 2021 г. да бъде гласуван от Парламента и подписан от неговия председател през декември.

Първото помирително заседание между Съвета и Парламента е насрочено за 19 ноември.