Над 56 000 деца получиха подкрепа през мерките на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Зорница Русинова

Над 56 000 деца получиха подкрепа през мерките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) за реализиране на реформата за деинституционализация на грижите за деца и инвестициите, насочени към ранното детско развитие. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си в онлайн дискусия на Европейската комисия и УНИЦЕФ за стартиране на пилотната програма „Европейска гаранция за детето“, чиято цел е справянето с детската бедност.

Инициативата ще се прилага в България, Хърватия, Германия, Гърция, Италия, Литва и Испания в партньорство с УНИЦЕФ и Европейската комисия. Целта й е да приложи иновативни подходи за извеждането на инвестициите в децата и техните семейства като приоритет на националните бюджети и процесите по планиране за преодоляване на детската бедност и социалното изключване.

Пилотният проект, който България предстои да реализира в рамките на инициативата ще е насочен към програми и услуги, с които ще се осигури подкрепа и грижа за 6 410 деца в затруднено положение от 10 пилотни общини и 6900 родители.

„България високо цени инициативата на Европейската комисия за гарантиране на благосъстоянието на децата. Тази цел е приоритет и на Министерството на труда и социалната политика“, каза Русинова.

През последните 10 години благодарение на европейската солидарност България постигна значителен напредък в реформата на деинституционализация на грижите за деца и инвестициите в ранното детско развитие.

В резултат от това броят на децата в специализираните институции нямаля с повече от 94% – от 7 587 през 2010 г. до 432 към 30 септември 2020 г., даде пример заместник-министър Русинова. Тя добави, че за същия период са закрити 119 институции за деца и те са настанени в услуги в общността, които им осигуряват близка до семейната среда.

От Канал 3