Пускат „луксозния“ хляб във Варна – 13 ноември 1895 г.

Рисунка на франзели

На 13 ноември 1895 година кметът Янко Славчев издава приказ, с който разрешава предлагането на луксозен хляб в продълговата форма от 1 килограм. Разрешава се също и изваждането на по-малкия хляб с тегло от половин килограм. Тези, които не спазват правилния грамаж, е трябвало да бъдат наказани с глоба до 25 лева.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 30 ноември 1895 година:

„№ 415.
Гр. Варна, 13 Ноемврий 1895 год.

В допълнение на приказа ми от 3-й Октомврий настоящата година под №379 и на основание чл. 88 пункт 31 от „Закона за Градските Общини,“

Постанових:

Ст. I. От утре (14-й того) до второ распореждание хлебопекарите в гр. Варна са длъжни да искарват за продан луксозния хляб в продълговата форма и на тегло от 1 (един) килограм. Допуща се изважданието на луксозния хляб от същата форма на тегло и от ½ (половин) килограм.

Ст. II. Нарушителите на тоя ми приказ ще се подвъргат на глоба до 25 лева, съгласно чл. 96 от „Закона за Градските Общини“.

Ст. III. Испълнението на тоя ми приказ възлагам на подведомственните си градско-общински санитарни пристави“.

Андрей Андреев