Вицепремиерът Дончев: Фокусът ни в икономиката трябва да е върху производството на скъпи и уникални неща

Томислав Дончев

Богати са тези държави, които произвеждат и изобретяват такива неща, които другите не могат . Фокусът ни в икономиката трябва да е върху производството на скъпи и уникални неща, каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на първата от поредица дискусии относно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Тема на дискусията днес беше първият стълб от Плана – „Иновативна България“. Участие в събитието взеха и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на икономиката Лъчезар Борисов, както и представители на бизнеса и академичната общност.

Няма смисъл само от увеличаване на мащаба и на машинния парк – развитието на иновациите е комплекс от мерки, които прилагани заедно дават ефект. Разговорът за тази цел трябва да започне от сферата на образованието, а тук спектърът от възможности е огромен, каза Дончев. На входа на образователната система е важно да гарантираме, че децата са в клас, а не някъде другаде, да обърнем внимание на образователната среда и мотивацията на учителите. Имаме нужда да знаем дали тази система освен добри фундаментални знания дава и умения, ценни и за живота, и че е ориентирана към пазара на труда. Каква ще е държавата ни след 10 – 15 години зависи от това, което с случва днес в клас, посочи Дончев.

Мерките в образованието и иновациите се финансират от много източници, включително и от оперативни програми на ЕС и трябва да се гледат като свързан комплекс. Първият ни акцент са природните науки и инженерните дисциплини, и затова оборудваме 1680 училищни кабинети за тази цел, посочи Дончев. Наблягаме също на дигитализацията на обучението, защото така се създават адекватни умения и защото това е пулсът на бъдещето, добави той. Вторият ни акцент е тоталното реновиране на 750 училища и на 450 детски градини, каза още Дончев.

Варна получава 31,2 млн. лв. за нови сгради на училища и детски градини

Създаваме нов фонд от 410 млн. лева за авангардни научни разработки създавани от висши училища и от институтите на БАН. Важно е обаче да увлечем и частния сектор да инвестира в развитие на иновациите, каза Дончев.

Ние се научихме добре да решаваме традиционните проблеми – такива са например липсата на път или на железница и това е относително просто. Но при иновациите не е достатъчно да се намери финансиране, трябва да сме сигурни, че парите ще осигурят добавена стойност. България е успяла частично да се реиндустрализира и сега над 28,5 процента от БВП се създават от този сектор, като този процентът у нас е два пъти по-висок от индустрията в други европейски държави, посочи Дончев. Трябва да скъсаме с икономиката на ишлемето, където България е конкурентна с ниската цена на труда и на оперативните разходи, заяви вицепремиерът.

Ще направим специален фонд от 490 млн. лева за изграждане на съпътстваща инфраструктура за индустриални зони, каза още вицепремииерът.

Поставяме и акцент върху „политикоправенето“ в сферата на иновациите, каза Дончев. Наред с намирането на пари трябва да усъвършенстваме начините за правене на политики и затова ще направим Държавна агенция, която да се занимава с приложни науки и и иновации, каза Дончев, цитиран от БТА.