Безплатен Wi-Fi на 9 места в Община Ветрино

Община Ветрино

Община Ветрино получи безвъзмездно 15 000 евро за инсталиране на съвременно Wi-Fi обурудване. Средствата са осигурени по линия на инициативата WiFi4EU.

„Изборът на зоните е съобразен така, че да може да осигурява услугата на максимален брой граждани и гости на Общината“, изтъкват от общинска администрация във Фейсбук.

ВАРНА новини

Още новини за община Ветрино можете да прочетете тук