Оповестяват цените на пътническите превози между българските пристанища – 17 ноември 1892 г.

Параходът "Фердинанд"

Параходът "Фердинанд" е сред първите 12 кораби, закупени за българското търговско параходно дружество, учредено на 14.XII.1892 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

На 17 ноемврий 1892 г. варненският околийски началник издава обявление, с което представя тарифите за пътническите превози с параход между Българските пристанища. Пътниците са имали право да изберат между 3 класи.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 20 ноември 1892 г.

„ОБЯВЛЕНИЕ
№7847

Вследствие надписа на Господина Варненский Окр. Управител под №10194 от 14того, положен върху Окръжното предписание на Министерството на Вътрешните работи под № 11399 от 30 истеклий месец, Варненското градско околийско Управление има чест да обяви на интересующите се, че тарифата за принасяние пътници с парахода „Султан“ между Българските пристанища по Черно море е следующата: от Варна до Бургас 1 класс 15 лева, 2 клас 8 лева и 3 класс 5 ева златни; от Варна до Балчик 1 кбасс 7 л. 50 ст., 2 класс 5 лева и Балчик 1 класс 7 л. 50 ст., 2 клас 5 лева и 3 класс 2 л. 50 ст. Златни. А За пренасяние на пътници от скелите при горезначените градове до парахода с лотка се плаща по 1 лев за всяко лице.

Гр. Варна 17 Ноемврий 1892 г.

Варненский Градский Началник: Турчев“.

Андрей Андреев