Събраха в книга фотоси на макети във Варна, реализирани от 1960 г. до 1975 г.

алманах

Алманах на Макетно ателие при Районна Проектантска Организация – Варна, за периода 1960 г. – 1975 г., бе представен днес във Варна. В него са включени над 200 фотоси на макети, направени през този период. Това са проекти на множество емблематични сгради в морската столица, като Фестивалния и конгресен център, Дворецът на културата и спорта, хотел „Черно море“, баня „Гъбата“, сградата на община Варна и десетки други.

Ръководител на макетното ателие е Милко Минков. Те са негова лична собственост, като такива не са разпространявани никъде в публичното пространство, което ги прави още по-ценни за запазване на част от историята на града за бъдещите поколения.

Макетите са изработени по проекти на едни от най-изявените архитекти по това време – имена, като: К. Бойчев, В. Маноян, С. Колчев, М. Маринов, Г. Саваков, Д. Христов, К. Христов, С. Саралиев и др.

Алманахът съдържа фотоси на нереализирани проекти във Варна – като, например, варианти за сградата на Партиен дом (сега сграда на Община Варна), Дворец на културата и спорта, булеварди, Съдебна палата и др.

В него са публикувани и фотоси на макети, свързани с развитието през посочения период и на други градове в България, чийто проекти са изготвени от варненски архитекти, което показва високия професионализъм на специалистите, творили в Морската столица.

Има и снимки на проекта на Националния арт център в Лагос, Нигерия, който е изготвен също от варненския проектант С. Колчев, и е четири пъти по голямо копие на един от символите на нашия град – Дворецът на културата и спорта.

Алманахът е полезен за запазване историята на Варна за бъдещето, тъй като снимките на макетите не са публикувани (личен архив са), а са на емблематични сгради в града, и ще бъде част от културно-историческото наследство на морската столица.

Той е издаден по проект на Сдружение „Младежки информационен доброволчески център“, по фонд „Култура“ на община Варна.

Изданието ще бъде дарено на библиотеки.