В Добрич ще бъдат изградени нови сгради на две детски градини

Община Добрич

Снимка: Андрей Андреев, ВАРНА новини, архив.

Две нови детски градини ще изгради Община Добрич със средства по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.)“ на Министерството на образованието и науката. Това съобщиха от Община Добрич във Фейсбук.

Одобрени са проектите за изграждане на нови сгради за детска градина № 10 „Слънчице“ и № 12 „Щурче“.

Варна получава 31,2 млн. лв. за нови сгради на училища и детски градини

За ДГ „Слънчице“ има изготвен инвестиционен проект, който предвижда самостоятелна едноетажна сграда, на мястото на съществуваща, за пълноценно обслужване на две детски групи.

За ДГ „Щурче“ се предвижда строителство на нова сграда, която ще отговаря изцяло на изискванията на Наредба №24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на МОН.

Предвидените средства за изграждане на двете нови детски градини са над 2 600 000 лв.