Европейската комисия представи днес есенния си пакет за икономическата политика

Европейската комисия

Европейската комисия представи днес есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната.

Това е вторият етап от цикъла на европейския семестър за 2021 г., който започна през септември с публикуването на годишната стратегия за устойчив растеж, в основата на която стои концепцията за конкурентоспособна устойчивост.

Днешният пакет се основава на икономическата прогноза от есента на 2020 г., изготвена в условията на висока степен на несигурност, според която през 2022 г. икономическото сътресение, причинено от пандемията от коронавирус, ще задържи резултатите в еврозоната и в ЕС на нива, по-ниски от тези преди пандемията.

Той включва:

  • Становища относно проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната;
  • Действия съгласно Пакта за стабилност и растеж по отношение на Румъния;
  • Препоръка за еврозоната, доклад за механизма за предупреждение и предложение за съвместен доклад за заетостта;
  • Доклад за засилено наблюдение и доклади за наблюдение след приключване на програмите;
  • Предложение за съвместен доклад за заетостта за 2021 г.;
  • Работен документ на службите на Комисията относно изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие.