Народните представители ще гледат промените в Закона за хората с увреждания

ВАРНА новини лого

Снимка: БГНЕС

На първото за седмицата пленарно заседание депутатите ще разгледат промени в Закона за хората с увреждания, предвиждащи заплащането на помощни средства, съоръжения и медицинския изделия да преминат изцяло към Националната здравноосигурителна каса до края 2021 г.. Това ще се осъществява по утвърдени механизми и стандарти за качество, пишат вносителите от Министерски съвет.

С новите разпоредби се разширява кръгът на лицата, обект на защитената заетост, чрез включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, пише Tribune.bg. Така се създават възможности тези групи хора да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

Ще се осигури и по-дълъг времеви хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. В тази връзка до края на 2021 г. ще бъдат предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с цел въвеждане на прецизни и ясни регулации, свързани с устройството, дейността и правомощията на новата структура.