Варненско общинско управление съобщава за фалшиви монети – 18 ноември 1898 г.

Монета от Княжество България

Снимка: stz24.com

На 18 ноември 1898 година от варненското общинско управление съобщават за фалшиви монети от 10 и 20 ст. в оборот. Те се различават по тежестта, грубата изработка и червеникавия си цвят.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 24 ноември 1898 година:

№15204
Гр. Варна, 18 Ноември 1898 год.

Варнен. Град. Общ. Управление съобщава за знание и предпазвание, че на 21 Септемврий т.г. при внасяние на пари в Балбунарската Земледелческа касса от Георги Вълчев от с. Юпер и Хасан Сали Ибишов от с. Глоджево в парите на първия се намерила една фалшива 20 ст. никелова монета, която от действителните се различава по следующето: направа груба, по-тежка 1 ½ грамм, метала от който е направена е смес от олово и калай, надписа и лавровия венец зацапани; а в парите на втория намерена 10 ст. Медна монета, която от действителните се различава по това, че цвета е светло червеникав – приблизително на брознов цвят, направа съвсем груба и по-лека с 1 грам.

На 12 Октомврий Анхиолската полиция е заловила у Авхиолийски жител Москаяни Василев една от 20 ст. Никелова фалшива монета, която се отличава от истинската, че е по-дебела. Има груба направа, венецът на около зацапан веядев и е от куршум“.

Андрей Андреев