Търсят превозвач на дърва във Варна – 19 ноември 1898 г.

Рисунка на каруцар

На 19 ноември 1898 година от варненското общинско управление съобщават, че предстои да се произведе търг за намиране на предприемач, който да превози 1500-2000 кубически метра отсечени дърва от общинската гора.

За участие в търга се изисквали свидетелство за честност, 400 лева залог и поръчителство, подписано от две състоятелни лица.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 24 ноември 1898 година:

„№15269

Гр. Варна, 19 ноемврий 1898 год.

Обявява се за знание на интересующите се, че на 23 того в 3 часа ср. Обед с перетържка на следующий ден, по същото време, в канцеларията на общинското управление ще се произведе търг с явно малонаддавание на превозвание от общинската гора в гр. Варна на 1500-2000 кубически метра дърва отсечени и складирани.

За правоучастие в търга се изисква сведетелство за честност, залог 400 лева и поръчителство, подписано от двама състоятелни лица, които да отговарят солидарно с доставчика.

Поемните условия могат да се видят всеки присъствен ден и час в канцеларията на Финансовото отделение при общинското управление“.

Андрей Андреев