Високо отличие от ВСС за съдия Йова Проданова по повод нейното пенсиониране

Съдия Йова Проданова

Снимка: Административен съд - Варна.

По предложение на председателя на Административен съд – Варна, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева съдия Йова Проданова- Хаджолян.

Отличието е на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и чл. 303 ал. 3, т. 1 от ЗСВ за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Съдийската колегия взе решение за освобождаване на съдия Йова Проданова – Хаджолян от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, поради навършване на пенсионна възраст.

Днес беше последният работен ден на съдия Йова Проданова – Хаджолян в Административен съд – Варна. Колегите я изпратиха с вълнение и топла благодарност за всеотдайната й работа. Един живот отдаден на правото – над 40 години общ юридически стаж са вече зад гърба на съдията. Доайен на Административен съд – Варна, съдия Проданова е работила в продължение на 14 години в Софийски градски съд, Окръжен съд – Варна и Районен съд – Варна.

От 15 февруари 2007 год. встъпва в длъжност съдия в Административен съд – Варна и правораздава повече от 13 години, като през 2010 година работи и във Върховния административен съд. С дългогодишната си безупречна работа като съдия, тя отдаде своя значим личен принос за издигане на съдийската професия на едно по-високо ниво и за повишаване авторитета на съдебната власт. През всичките години, в които правораздава, доказа, че съдийството не е само професия, а призвание и смислена кауза.

Отношението ми към присъщата на съдията дейност, каквато е юрисдикцията, е като към свещенодействие – споделя съдия Проданова.

Богатият й съдийски опит е свързан с доказана професионална квалификация, с участието й в програмата за Международен обмен на магистрати по линията на Европейска мрежа за съдебно обучение в гр. Аахен, Германия; в Париж и Страсбург, Франция; в гр. Ерфурт, Германия; в гр. Аликанте, Испания. Желанието й да работи за по-добър диалог с младите хора, да спомогне за повишаване на правната им култура, намери израз в активното й участие като лектор в работата на Варненския административен съд в Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Съдия Йова Проданова е с най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“. Тя е от съдиите, написали историята на Административен съд – Варна. През годините съдия Проданова не само правораздава, но постигна високи резултати в осъществената юрисдикция, спечели уважение, изгради доверие.

Работата с Вас беше привилегия, удоволствие и истински смислен урок – с тези финални думи се обърна към съдията Председателят на Административен съд – Варна.