Събират такса за надписите във Варна – 20 ноември 1889 г.

част от приказ

На 20 ноември 1889 година кметът Кръстьо Мирски издава приказ, с който заставя варненци да платят такса за освежаването на табелките в града. Размерът на таксата варира в зависимост от това дали надписът ще бъде изписан на български или на чужд език. Всеки, който забави плащането е трябвало да бъде глобен с 50 лева.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 25 ноември 1889 година:

„Приказ
№561

Варна, 20 Ноември 1889.

Кмета на Варненската Градска Община, за испълнение решението на Варненский Градско-Общинский Съвет №430 от т.г., на основание чл. 87, последня алинея и чл. 109 п.15 от Закона за градските общини, постанових:

Ст. I. От 1-й Януарий 1890 годишната такса за надписите (вивеските) във Варна е: два лева, ако надписа е само на български язик, и четиредесет пет лева, ако надписа е само на чужд език.

II. Окладните ведомости за тоя градский налог се свършат от надлежните участникови агенти най-късно до края на Януарий, като се има при съставянието им през вид приказа по Общината №177-1886 и обяснениеята му, обнародвани на стр. 3 у брой 15 от т.г. на Варненский Общинский вестник.

III. Всекий е длъжен да си внесе таксата от надписа най-късно до 15-й Август на същата година, в противен случай събира се от длъжника: вместо два, три лева; вместо осем – десет лева и вместо 45 – петдесет лева.

Забележка: Това последното распоеждание се отнася и до онези лица, които не си внесат таксата от надписите им за текущата 1889 година най-късно до 15-й идущий Декемврей.

Кмет: Кр. Мирский“.

Андрей Андреев