„Тайната къща“ на Апостола – жертва на безхаберието и плесница върху бузата на народната ни памет (СНИМКИ)

къщата на Левски

Поне един път в годината със семейството ми отиваме за няколко дни в с. Орешак, община Троян. Природата е прекрасна, а разходките по тихите улички на селото дават възможност да се насладим на неповторимата архитектура и дух, които пази това уникално място.

Официално разстоянието от с. Орешак до съседното село Черни Осъм е около 4,5 км., но махала Миленча, която официално се води към с. Черни Осъм и е едно от любимите ни места за разходка, сякаш свързва двете села в едно.

Именно за махала Миленча и още по-точно за намиращата се там, или по-точно за намиращата се доскоро на ул. „Васил Левски“ №8 къща, искам да ви разкажа.

Вярвам, че е важно, колкото може повече българи да научат за „тайната къща на Левски“, която на 9 октомври се „самосрути“, благодарение на нашето общо безхаберие.

И нека да не бързаме да обвиняваме за това държавните институции и местната власт, а да се запознаем с историята и да преценим кой, колко и каква отговорност носи. Не, че така ще върнем времето, или ще възстановим това свято място, но може би ще ни помогне в бъдеще да съхраним други исторически сгради, оставени на произвола на съдбата.

На административен език сградата е „архитектурен паметник на културата с местно значение“. Макар да не съм съгласна с това понятие, защото къщата е тясно свързана с Левски, а всеки подобен артефакт, трябва да бъде част от националното културно наследство, уважавам опитите, които прави през последните години община Троян, да придобие собственост върху сградата, за да може да я възстанови.

къщата преди да се срути
Къщата преди да се срути, снимката е на troyan21

Собственичките на имота Христина и Рая Петрови не само, че не се съгласяват да продадат имота на Общината, но и завежда дело срещу издадените от Министерството на културата и кмета на община Троян „Указания за аварийно-временно укрепване на сградата, която е заплашена от самосрутване“.

Според регионалният седмичник „Троян 21“, който активно работи по темата, преди време от гражданският комитет „Васил Левски“ са излезли с предложение да инвестират лични средства за спасяване на къщата и за уреждане на музей в приземната й част, но им било отказано. По-късно собственичките Христина и Рая Петрови решили сами да организират дарителска кампания, за да съберат необходимите средства. Идеята претърпяла пълен крах.

И докато съдиите в Ловеч още умуват по делото, къщата вече я няма. Останали са само стените на приземния етаж, килнатата порта и табелата, която напомня, че това е къщата на Найден Иванов Хасъмски – Терзията, тайната квартира на Левски.

къщата на Левски

Тази табела, окачена на руините, въздейства като шамар върху съвестта на всеки който мине от там. Сякаш крещи за помощ!

табела

И няма значение кой е крив и кой прав. И няма значение как ще се произнесе съдът. И няма значение, че навсякъде по улицата има красиви табели с името на Апостола. Защото този дом вече го няма.

табела

В същото време дарители явно се намират. Градината на манастира е ярко доказателство за това, като и паркираният в двора му скъп джип с надпис, че е дарен от фирма.

градина

И паметта на Левски се тачи. Даже автобусната спирка пред Светата обител е украсена с ликът му. Да се дивят туристите и да видят как се почита Апостола.

спирка

Но, ако същите тези туристи, хванат пътя покрай спирката, после минат моста над реката и завият в дясно, само след около 600 метра ще видят една друга истина – „самосрутената“ сграда на улица „Васил Левски“ №8, „тайната къща“ на Апостола, жертва на безхаберието и плесница върху бузата на народната ни памет.

къщата на Левски

СНИМКИ И ТЕКСТ МАНЯ ПЕТРОВА

На 30 октомври 2020 г. Община Троян информира обществеността за сагата с „Къщата в Миленча“*:

„ВЪВ ВРЪЗКА с активната обществена дискусия по самосрутването на къща в махала „Миленча“, в която се твърди, че е нощувал Васил Левски, Община Троян се чувства ангажирана да предостави информация за действията си в последните години.

ПАЯНТОВАТА жилищна сграда, с адрес в с. Черни Осъм, мах. Миленча, ул. „Васил Левски“ 8, е aрхитектурен паметник на културата с местно значение: „Къща на Стоян Краев Грошев“ (преди на Найден Хасъмски). Сградата е собственост на частно лице. В различни литературни източници различни автори правят противоположни изводи за връзката на Левски с „тайната къща“ в махала Миленча. В последните години сградата е в тежко аварийно състояние. Отчитайки нейната архитектурна, но и историческа стойност и възможната й връзката с Васил Левски, Община Троян от три години прави опити за опазването на къщата от самосрутване.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ на Община Троян и лично кметът на общината многократно се срещаха със собственичката в опит да бъде намерено законово решение за запазване на къщата. Предлагана бе административна помощ, съдействие с институции. Отправено бе предложение Община Троян да закупи къщата и да я възстанови. Тази помощ беше отказвана от собственичката, която има законови правомощия да се разпорежда със собствеността си. Отчитайки риска за сградата, Община Троян със свое писмо от 3 август 2018 г. поиска от Министерство на културата проверка и решение за действие при аварийното състояние на къщата в съответствие с чл. 72 от Закона за културното наследство. След многократно настояване пред Министерство на културата на 11 март 2019 г. беше извършена проверка.

УСТАНОВЕНИ са обстоятелства, застрашаващи безопасността на сградата, на съседните сгради, преминаващи граждани и автомобили около недвижимата културна ценност. С оглед недопускане на самосрутване, на 12 март 2019 г. на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство кметът на община Троян и регионален инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерство на културата издават Указания за аварийно-временно укрепване на сградата, която е заплашена от самосрутване. В указанията детайлно са дефинирани нужните строителни дейности с оглед на недопускане на самосрутване.

НА 16 АПРИЛ 2019 Г., по жалба на собственичката на къщата срещу горецитираните указания, в Административен съд – Ловеч е образувано административно дело №190/2019 г. Жалбоподателката моли съда да определи, че имотът й не представлява архитектурно-строителна недвижима културна ценност, както и това, че мотивите на оспорваните указания са неправилни и в противоречие с материалния закон. На последното открито съдебно заседание (3 август 2020 г.) съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок. На 9 октомври 2020 г. къщата се самосрути. Към днешна дата все още съдът не се е произнесъл.
30 октомври 2020 г.
Община Троян“

  • Пълният текст на прессъобщението е взет от troyan21.com