Търсят печатарски услуги във Варна – 21 ноември 1931 г.

Печатарска машина.

На 21 ноември 1931 година от Варненското общински управление обявяват, че след месец ще се проведе търг за отпечатването на разни книжа й бланки. Приблизителната стойност е била 80 000 тогавашни лева, а за участие се изисква залог от 1/10.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 9 декември 1931 година:

„Обявление № 21620 гр. Варна, 21 ноемврий 1931 год. В допълнение на обявление № 21144 от 13.Х1 1931 год.. публикувано въ Дър, вестник брой 192 от 20 XI с. г., обявява се на интересующите се, че на 21 XII т.т. до 10 часа въ Варненското окръжно данъчно управление, ще се произведе търг, с тайна конкуренция, за отпечатването на разни книжа й бланки.

Приблизителна стойност 80,000 лева. Залог 10 на сто в банково удостоверение и документи сагласно 3 Б О. П. Всички разноски по публикация, герб, данъци и пр. са за сметка на предприемача.

Поемните условия се виждат в общината.

От общината“.

Андрей Андреев