Увереността на българските бизнес лидери е под средната за света

ВАРНА новини лого

Българските бизнес лидери (CEO и CMO) показват относително ниски нива на увереност в условията на COVID кризата. По редица теми, като изграждането на работодателска марка (employer brand), привличането и задържането на таланти и служители, които да допринесат за успеха на компанията, корпоративен имидж и киберсигурност, българските CEO и CMO изразяват силна неувереност и загриженост.”

Увереността в световен мащаб също не е висока. Наблюдава се общо 8% спад в сравнение с 2019г.

Това показва годишният доклад на световната мрежа за връзки с обществеността Worldcom *“Индекс на увереността 2020” (WCI). Българските бизнес лидери участват за първа година в изследването заедно с още 54 000 CEO и CMO от общо 36 държави.

„Радвам се, че България намери място в годишния „Индекс на увереността“ на Worldcom и това, че се случва точно сега е изключително ценно и полезно за нас. По време на несигурност, каквато води след себе си периодът на пандемия е важно за всеки бизнес да има цялостен поглед за глобалните тенденции. Докладът предоставя точно такава картина, тъй като методологията и използването на AI, правят данните напълно неподправени и автентични“, споделя Тодор Янев, председател на борда на WorldCom за Европа, Близкия Изток и Африка и управител на ПР агенция Янев и Янев.

Американските бизнес лидери демонстрират най-висока увереност в сравнение с 2019г. Покачването е с 26 %, което ги прави най-уверените бизнес лидери по време на пандемия в световен мащаб. Не толкова уверени обаче са американците що се отнася до поверителността и защитата на лични данни. Там увереността спада с 23% спрямо миналата година.

Открояващата се промяна от 2019г. е покачването на увереността със 7% сред жените лидери и спадът със същия процент сред мъжете. Предвид това, че проучването обхваща периода на пандемията се предполага, че жените имат по-голяма увереност в справянето с кризисни ситуации.

Промените, които пандемията донесе чисто в оперативната дейност на компаниите, най-вероятно са причината за други две значителни изменения в нагласите. Увереността във възможностите за повишаване на уменията и преквалификация на служителите се повишава с 15 пункта и стига до номер 1. Тук увереността на българските бизнес лидери е около средната за света. С цели 16 пункта се придвижва напред и увереността в използването на иновации и технологии за комуникация и сътрудничество, нареждайки се на второ място в WCI. По тази тема българските бизнес лидери изразяват загриженост и ниска увереност. И двете теми се очертава да бъдат ключови за успеха на компаниите през 2021г.

През 2020 г. бизнес лидерите са се чувствали най-ангажирани с правителствените и законодателните промени, където се отчита 79% покачване спрямо 2019г., както и с управлението на кризи, където увеличението спрямо миналата година е с 40%. Въпреки високата ангажираност обаче, и двете теми попадат в топ 5 на най-обезпокоителни теми или такива, по отношение на които лидерите имат ниска увереност.

Увереността във въздействието и ролята на медиите се повишава и се премества с цели 14 места напред в сравнение с 2019г. Лидерите във Франция показват най-висока увереност, в сравнение с колегите си в България и Бразилия, които са сред страните с най-ниска увереност по тази тема.

Секторите, в които лидерите имат най-висока увереност в период на пандемия са комунални услуги, здравеопазване и информационни технологии.

Посредством изкуствен интелект (AI) зa проследяване и интерпретиране нa публичното съдържание в социалните медии и c помощта нa Аdvаnсеd Ѕуmbоlісѕ Іnс, Worldcom ежегодно изнася данни за увереността на бизнес лидерите по отношение на техните виждания и нагласи за различни теми, касаещи бизнеса им.

Изводите на WCI предоставят ценна информация, която да помогне на компаниите да планират дейността си за следващата година.

„Разширяването на обема и извадката на изследването ни предостави много по-пълна и задълбочена картина за това, какво да очакваме през следващата 2021г. В доклада за 2020 г. предоставихме резултати за 36 държави в сравнение с 15 през 2019 г. Уверени сме, че данните, предоставени от WCI дават възможност на редица компании да разработят ключови стратегии, които ще са от значение за успеха им през 2021г.”, споделя Тод Линч, управляващ директор на Worldcom.

* “Индекс на увереността 2020” обхваща периода Септември 2019 – Септември 2020г.

Топ 5 глобални тенденции според WCI 2020

# 1 Пандемията намалява доверието на лидерите.

# 2 Увереността на жените лидери се увеличава със 7%, докато тази на мъжете пада със 7%.

# 3 Повишаването на уменията и преквалификацията на служителите е темата, по която лидерите са най-уверени.

# 4 Пандемията води до едно от най-значимите увеличения на ангажираността на лидерите. Ангажираността с правителствените и законодателните промени нарства със 79% спрямо нивото от 2019 г., а тази с управлението на кризи се повишава с 40%.

# 5 Северна Америка става най-увереният регион, в сравнение с 5-то място през 2019 г. Латинска Америка остава най-малко увереният регион.